อุทัยธานี- วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี 26 กันยายน 2563 ณ วัดประดู่ยืน อ.ลานสัก


เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่  26 ก.ย.63 ณ วัดประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมพระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน เป็นประธานสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พระครูอุทิตวิริยากร รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก เจ้าอาวาสวัดปางไม้ไผ่ พระครูอุทิตพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดโกรกลึก พร้อมพระสอบนักธรรมชั้นตรีทั้งหมด 90 รูป จำนวนทั้งหมด 32 วัด ที่ร่วมเข้าสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมตรีในครั้งนี้

วันนี้เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนับจากโบราณกาลมามารดาบิดาหรือปู่ย่าตายาย มักจะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองได้บรรพชาอุปสมบท ด้วยความคาดหวังจะเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งให้ได้ศึกษามีความรู้เข้าใจ ในพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยวิชาและจรณะ พฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่เป็นไปในทางพัฒนามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมก่อนบวช อีกทั้งบางรูปยังสามารถนำพระธรรมคำสอนไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไปให้เกิดเป็นคนดี มีศีลธรรมอำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง การที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนาและตั้งใจศึกษาตามสติกำลังของตนและความเอาใจใส่ของแต่ละสำนักนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกล และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่นคงสถาพร ดังนั้นอย่าได้ทอดทิ้งคำสอนที่ได้เล่าเรียนมาขอให้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทำไปปฏิบัติให้สมควรแก่ภาวะของตนยิ่งความบีบคั้นของสังคมและเศรษฐกิจมีมากเพียงใดพระธรรมยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเพียงนั้นท่านย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติและอำนวยประโยชน์สุขต่อไป

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.