ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณภายในโครงการตำรวจพันธุ์ดี หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานทั้งหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 


 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธีนำหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน และร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้พระราชทาน ปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และกำจัดวัชพืช ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นโครงการตำรวจพันธุ์ดีของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยใช้พื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ไร่ จาก 168 ไร่ ในการดำเนินการ โดยแบ่งพื้นที่ในการทำโครงการเป็นทั้งหมด 4 โซน และจัดพื้นที่สำหรับเพาะปลูกชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา จำนวน 7 พื้นที่ โดยมีการนำพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทาน กว่า 10 ชนิด มาเพาะปลูก เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี ของตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการส่งเสริมต่อยอดเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวของตำรวจ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับตำรวจทุกหน่วยและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.