ชลบุรี - ทลฉ.มอบทุนการศึกษาโครงการฯ พัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2563


ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือฯ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จากชุมชนต่างๆ ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 5 คนเข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 194 ทุน

การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ครอบครัว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 191 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 955,000 บาท ส่วนในปีการศึกษา 2561 มีผู้รับทุน จำนวน 168 ทุน เป็นเงิน จำนวน 840,000 บาท สำหรับในปีการศึกษา 2562 มีผู้รับทุน จำนวน 183 ทุน เป็นเงิน จำนวน 915,000 บาท และในปี 2563 นี้ มีผู้รับทุน จำนวน 194 ทุน เป็นเงิน จำนวน 970,000 บาท โดยคิดเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เยาวชนตั้งแต่ปี 2560-2563 รวมทั้งสิ้น 3,680,000 บาทแล้ว

ร.ต.อ.ธนาบดี กล่าวว่า การได้รับทุนการศึกษานั้นจะทำให้เด็กๆ และเยาวชนมีกำลังใจในการเรียน และตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องการตอบแทนสังคมในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา ซึ่งในปีนี้โดยภาพรวมของทุน จำนวน 970,000 บาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะทำให้เด็กมีกำลังใจในการเรียน และตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องการตอบแทนสังคมในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง  รายงาน  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.