อำเภอเก้าเลี้ยว จัดงานเสด็จประพาสต้น ณ วัดเขาดินใต้​ตำบลเขาดิน​อำเภอเก้าเลี้ยว​จังหวัดนครสวรรค์


ที่วัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสด็จประพาสต้น ประจำปี​พ.ศ.2563 โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายบุตร​ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น​ เข้าร่วมในพิธี


นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในนามคณะทำงานการจัดงานเสด็จประพาสต้น เผยว่า ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสต้นผ่านมา เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นผ่านลุ่มแม่น้ำปิง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ 2449 ณ. ที่วัดเขาดินใต้แห่งนี้ ซึ่งในยุคนั้นมีหลวงพ่อเฮง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดินใต้ คอยรับเสด็จและสนทนาธรรม และเป็นที่ทราบต่อมาว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ได้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเฮงเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงถวายสิ่งของพระราชทานมากมายให้ หลวงพ่อเฮง เช่น ปิ่นโต ย่าม ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ รวมถึงพัดยศแต่งตั้งให้เป็น พระครูพิสิษสมถคุณ ผู้ที่สามารถบวชกุลบุตรได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในปี​พ.ศ 2456 หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนีในรัชกาลที่ 5 ยังทรงเสด็จนำรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากสำริด ที่ทรงสร้างไว้เพียง 8 รอย มาถวายไว้ที่วัดเขาดินแห่งนี้ 1 รอย ซึ่งถือว่าเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงตกทอดสู่ลูกหลานให้กราบไหว้บูชาจนถึงปัจจุบัน


ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน รวมทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวตำบลเขาดิน ได้มองเห็นถึงความสำคัญ ที่พื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์เคยทรงเสด็จมาในอดีต จึงร่วมกันจัดงานเสด็จประพาสต้นฯ ขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยการจัดงานปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้น กิจกรรมทำบุญปิดทองไหว้พระ การประกวดธิดานางทาส การประกวดนางทาสและการประชันพุ/ดอกไม้ไฟ จาก 10 จังหวัด นักพุชั้นนำของประเทศ​ และรวมทั้งมีการจัดตลาดโบราณ ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และมีอาหารหลากหลายให้รับประทาน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา เนิ่นนาน


////อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644////
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.