เมืองสี่แคว จับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563)  เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้แทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบัญชีสำรอง ในการรับสลากกินแบ่งคงเหลือไปจำหน่าย ใน ส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 ราย และในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย  ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนมายื่นแจ้งความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 5,271 ราย เพื่อจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้
ทั้งนี้ บัญชีสำรองดังกล่าวจะถูกใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ รายเดิมเสียชีวิต 2. ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ รายเดิมสละสิทธิ์ไม่รับสลากฯ และ3. ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ถูกยกเลิกสัญญาโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และกรณีนำสลากไปรวมชุด โดยบัญชีการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากจะมีอายุ 2 ปี เมื่อครบกำหนดจะจัดให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนครสวรรค์ ได้ที่เว็บไซด์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.