อุบลฯ - อบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา  โดยเครือข่ายเซฟอุบล ร่วมกับศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์  ป่าดงใหญ่วังอ้อ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม พ. ศ. 2563 ณ ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี    การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู้ ร่างกายและจิตใจในการเป็นอาสาสมัคร จึงได้เปิดการอบรมผู้ที่สนใจจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน   เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและออกแบบพื้นที่โคกหนองนา และคาดว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังไปช่วยสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร 


ซึ่งที่ผ่านมา เครือข่ายเซฟอุบล ได้ร่วมกับภาคเกษตร ภาคประชาชนประชาสังคม NGO และเครือข่ายพระสงฆ์นักวิชาการมหาลัยอุบลราชธานี มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โรงเรียนปากห้วยวังนอง และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เข้าช่วยเหลือน้ำท่วมปี พ.ศ.2562 โดยได้จัดมีการระดมข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผักให้แก่พี่น้องเกษตรกร ระหว่างที่ได้รับผลกระทบหลังประสบภัยน้ำ    นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วิกฤตโรคระบาด covid-19 เครือข่าย เซฟอุบล  เครือข่ายบวรและศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์  ได้รวบรวมข้าวสาร อาหาร และพืชผัก บริจาคสมทบทุนให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี   และยังได้นำความรู้ที่ได้ผ่านการอบรม นำไปสู่การปฏิบัติออกแบบและควบคุม การขุดโคกหนอนาให้กับจังหวัดในหลายพื้นที่ อีกด้วย 


ส.ปชส.อุบลราชธานี/ภาพ/ข่าว/ต้อย  รอบรั้วภูธร


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.