แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และนำชุดแพทย์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  จำนวน 2 จุด ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา และบ้านนาน้อย ตำบลหาดงิ้ว จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก อีกทั้งนำชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ และพร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงที

มีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านที่มีน้ำท่วม และไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลสนามได้ มีการบริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยา ดูแลสภาวะความเครียด ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว พร้อมทั้งนำชุดจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือบรรจุถุงทรายกั้นนำ ขนย้ายสิ่งของ และพ่นหมอกควันให้กับประชาชน อีกด้วย 


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.