เทศกาลกินปลาหน้าบึงต้น ตำบลบางพระหลวง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานกินปลาหน้าบึงต้น ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายเทพพร ราชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวบางพระหลวง เข้าร่วมในกิจกรรม
ตำบลบางพระหลวง เป็นตำบลที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว แพหนองต้น ตลอดจนสินค้า OTOP โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และยังมีประเพณีแข่งเรือพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งประเพณี"กินปลาหน้าบึงต้น" ที่จัดในวันนี้ ถือเป็นปีที่ 2 ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยว ตำบลบางพระหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรม กินปลาหน้าบึง ครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมในการท่องเที่ยวตำบลบางพระหลวง และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวในตำบลบางพระหลวงให้มากขึ้น และที่สำคัญ เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบางพระหลวง และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแพหนองต้น กลาง ปลาย ซึ่งกิจกรรม ในวันนี้มีการแสดงรำกลองยาวของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวถนน ชมนิทรรศการการผลิตภัณฑ์อาหารปลาในบึงบางพระหลวง และที่สำคัญ มีการแข่งขันเรือพื้นบ้าน อาทิเช่น การแข่งเรือหัวใบ้ ท้ายบอด เรือหัวดาบ Standard เรือหัวดาบ Open และเรือ 2 ตอน ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขัน สามารถเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากพี่น้องที่เข้าชมการแข่งขันดังกล่าว

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 - 0886436594!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.