น้องกิ๊ฟ -สุภมาศ แสงสวรรค์ ฑูตท่องเที่ยวปราจีนบุรี เดินหน้าพร้อมสนับสนุนร่วมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือน "ปราจีนบุรี" ในมุมใหม่ ๆ ที่ใคร ๆ ก็ต้องมาให้ถึง

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวสุภมาส แสงสวรรค์ หรือ น้องกิ๊ฟ เข้าพบ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว  ในฐานะฑูตการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี (Miss Tourism World Prachinburi 2020) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้ เข้าพบและเยียมคารวะ นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  และหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี “โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” หรือ “บวร On Tour” จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง "น้องกิ๊ฟ" ให้ความสนใจร่วมโครงการ “บวร On Tour เดือนสิงหา พาแม่เที่ยว” ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดใหม่ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

"น้องกิ๊ฟ" นางสาวสุภมาศ แสงสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง Miss Tourism World Prachinburi 2020 และได้รับสายสะพายพร้อมเกียรติบัตร จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ ทูตการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้น้องกิ๊ฟเคยผ่านการอบรม YOUNG OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเยาวชน OTOP กลุ่มจักสานใบลาน บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  พร้อมกันนี้น้องกิ๊ฟได้ตอบรับเป็น "Miss บวร On Tour ปราจีนบุรี" เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม โบราณคดี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงก๊ฬา ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักอันดับต้นอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าว : สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.