ทัพเรือภาคที่ 3 โดยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาเอก กนกพล พิมพ์ทอง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้แทนเป็นประธานในกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ณบริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ และดำน้ำเก็บขยะบริเวณทะเลด้านทิศตะวันตก ของ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ด้านหน้าสลิปเวย์) ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทะทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิดความสมดุลย์ของธรรมชาติ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.