กองเรือยุทธการ ฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ (ภาคทะเล) ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ"

ระหว่าง 29 ก.ค.-1 ส.ค.63 กองเรือยุทธการจัดการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ (ภาคทะเล) ภายใต้วิสัยทัศน์   "เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ" โดยมี พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.63 การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติตามสาขาแบบรวมการ/บูรณาการร่วมระหว่างกองเรือตามภารกิจและกองการบินทหารเรือ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ คือการฝึกประลองยุทธ์(โดยแบ่งกองเรือออกเป็น 2 ฝ่าย) การฝึกป้องภัยทั้ง 3 มิติ(การป้องกันภัยผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ และการป้องกันภัยใต้น้ำ) การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิด เป็นต้น โดยมีเรือรบเข้าร่วมการฝึก จำนวน 17 ลำ และอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จำนวน 5 ลำ ในการนี้ ผบ.กร. ได้เข้าร่วมการฝึกตรวจเยี่ยมการฝึก และพักค้างแรมร่วมฝึกกับกำลังพลบนเรือ ระหว่าง 29-30 ก.ค.63ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.