โรงเรียนนครสวรรค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ โดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วนเทคโนโลยีทางไกล เพื่อสร้างสัมพันธภาพ การสิ่อสารความเจ้าใจและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน พร้อมนี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ นังได้ร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ


ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศริพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.