อุทัยธานี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอลานสัก และอำเภอหนองฉาง เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

 

วันนี้ 6 ส.ค. 63เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นำสื่อมวลชนทุกแขนง ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองค้า หมู่ 8 – บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ 3 ตำบลลานสัก ระยะทาง 2,010 เมตร งบประมาณ 6,300,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักกาด – บ้านหนองแหน หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก ระยะทาง 883 เมตร งบประมาณ 2,344,000 บาท โดยมี นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก  นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล บรรยายสรุปโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 2 สาย

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังถนน คสล. สายบ้านหนองค้า หมู่ 8 – บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ 3 ตำบลลานสัก เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างถนนฯ  โดยพบว่า สามารถใช้การได้ตามปกติ จากเดิมเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนจะมีน้ำท่วมขัง เป็นหลุมบ่อ โดยถนนสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต่างรู้สึกพอใจที่หน่วยงานราชการ ได้อำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการย่นระยะทางในการเดินทางไปสถานที่สำคัญ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ทำให้มีคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้น

ในช่วงบ่าย คณะสื่อมวลชน ได้เดินทางไปยังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระทุ่ม – บ้านน้ำพุ หมู่ 7 ตำบลเขากวางทอง โดยมี นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง พร้อมข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนน และขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  หลังจากนั้น คณะฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระทุ่ม – บ้านน้ำพุ หมู่ 7 ตำบลเขากวางทอง  จากการติดตามและสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการเดินทางระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลเขากวางทอง หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม  , ตำบลทุ่งโพ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางในการตัดผ่านไปอำเภอหนองฉางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกด้วย...//
 ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.