อุทัยธานี-ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพให้คนในชุมชนและห่างไกลยาเสพติด หมู่ 10 ตำบล.ป่าอ้อ อำเภอลานสัก



เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 ส.ค.63 โดยมีนายธรรมศักดิ์ อภัยนุช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านเขาไม้นวน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมกับข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคกับชาวบ้านช่วงเวลาเย็น เพื่อชุม ชนห่างไกลยาเสพติดพร้อมกับรักษาสุขภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน

นายธรรมศักดิ์ อภัยนุช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านเขาไม้นวน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยให้มีการเต้นแอโรบิค เพื่อรักษาสุขภาพในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาไม้นวน และเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติด อยากสนับสนุนให้กลุ่มวัยรุ่นหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาในเวลาว่างช่วงเย็น เพื่อรักษาสุขภาพป้องกันและรักษาโรคที่ดีที่สุดนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงและต้านยาเสพติดเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้มีจิตใจแจ่มใสในร่างกายสมบูรณ์เพื่อสุขภาพแล้ว ทางหมู่บ้านยังคงจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วย





ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี 0613720...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.