รองพ่อเมืองสี่แคว เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้แก่ประชาชน 2 ครอบครัว พื้นที่อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 1.นางสาวมลธิรา พุทธิมา อายุ 41 ปี เลขที่ 117/2 หมู่ที่ 10 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว (งบสร้างบ้านเหล่ากาชาดจังหวัด) 2.นางสุชฎา รอบโลก อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 245 หมู่ที่ 5 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ (งบซ่อมแซมของคณะภริยาฑูต)
นอกจากนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.