ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยื่ยม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ร้านน้ำใจสปอร์ตน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 5 คน


ทั้งนี้ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพในสาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และเข้าฝึกงานที่ร้านน้ำใจสปอร์ตน่าน


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619535644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.