นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ออกติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ซึ่งพบว่าน้ำในลำน้ำปิง พื้นที่ตำบลหัวดง ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีปริมาณน้อย บางแห่งมองเห็นสันดอน พื้นทราย สามารถรับน้ำได้อีกจำนวนปริมาณมาก นอกนั้นได้สำรวจพื้นที่ที่ทำการเกษตร เช่นสวนเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม ยังมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรดังกล่าว ยังไม่มีผลกระทบต่อพืชสวน พืชไร่ และนาข้าวที่ปลูกแต่อย่างใด ทั้งนี้อำเภอได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.