กกต. ปราจีน เร่งขับเคลื่อนโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีวิถีประชาธิปไตยสร้างความรู้สู่ชุมชน

วันนี้ (23 ส.ค.63) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีวิถีประชาธิปไตย  ณ โรงแรมทวารวดี โดยมีนายป้องปราการสุดนุช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน และสร้างพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ในอนาคตที่ไม่มีการทุจริต ไม่มีการซือสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ  รู้เท่าทันการเมือง สามารถเลือกคนดีมีคุณภาพไปเป็นตัวแทนของประชาชน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมการ ศส.ปชต.  ดีเจประชาธิปไตยรวมถึง ภาคเอกชน เข้าร่วม 200 คน
 

สำหรับการบรรยายพิเศษจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด, วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฏหมายใหม่รวมถึงมาตรการทางกฎหมายด้วย

ภาพ/ข่าว  อลงกรณ์ กิตติมานนท์/สุรชัย ใจบุญฃขับเคลื่อนโดย Blogger.