ราชบุรี - ชาวบ้านกว่า 100 คน รวมตัวร้องตรวจสอบนายก อบต.รางบัว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ส.ค.63  ชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้ากว่า 100 คน ในพื้นที่ ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้รวมตัวกันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ นายจาฎุพัจน์ พรหมมินทร์ นายก อบต.รางบัว จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ขาดคุณธรรมจริยธรรมและทุจริตต่อหน้าที่ราชการ พร้อมมีการถือป้ายข้อความระบุว่า นายกอบต.ดูถูกชาวบ้าน, นายกอบต.ไม่โปร่งใส, ถนนของพวกเราไม่เคยมีแสงสว่าง, ชาวบ้านต้องเรี่ยไรเงินติดไฟกันเอง, เราไม่เคยได้รับการพัฒนา และถนนกี่ปีแล้วที่เรารอ,

     นายสุทัศน์ เอี่ยมกลิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซอนต้า หมู่ 4 ต.รางบัว ตัวแทนชาวบ้าน ได้กล่าวว่า ที่ตนและชาวบ้านต้องออกมาเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกอบต.รางบัว เพราะหมู่บ้านซอนต้า ไม่ได้มีการพัฒนามากว่า 16 ปีแล้ว และต้องการให้นายกอบต.เห็นใจชาวบ้าน และช่วยอนุมัติงบโครงการต่างๆของหมู่บ้านซอนต้า เพราะหมู่บ้านซอนต้ามีชาวบ้านอยู่อาศัยทั้งหมดเกือบ 100 ครัวเรือน มีประชาชนกว่า 500 คน และได้มีการขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านไว้ 4 โครงการ แต่กลับไม่ได้รับการเซ็นต์อนุมัติงบประมาณจากนายกอบต.รางบัว

     โดยโครงการที่ขอการอนุมัติงบไปนั้นล้วนเป็นโครงการที่สามารถให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน เช่นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร, โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน, โครงการย้ายแท๊งค์น้ำมาอยู่ใจกลางหมู่บ้าน และโครงการติดตั้งไฟทางหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านต้องเรี่ยไรเงินกันเองในการติดตั้งไฟส่องทางภายในหมู่บ้าน แต่โครงการของหมู่บ้านอื่นซึ่งมีชาวบ้านอยู่ไม่กี่ครัวเรือน กลับได้รับการอนุมัติงบประมาณ พอมีการทวงถามเรื่องจากนายกอบต. กลับได้รับคำตอบว่า จะไม่ยอมเซ็นต์อนุมัติงบประมาณให้หมู่บ้านซอนต้า เพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งความจริงแล้วพื้นที่ในหมู่บ้านซอนต้าเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของสปก. ทำให้ตนและชาวบ้านมีความรู้สึกว่า ทางนายกอบต.ไม่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้รวมตัวมาร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบการทำงานของนายกอบต. เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านซอนต้า ได้อยู่กันอย่างลำบาก ทั้งเรื่องการสัญจร น้ำประปาหมู่บ้าน และเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน

     นายสุทัศน์ กล่าวอีกว่า ชาวบ้านภายในหมู่บ้านซอนต้า โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจร ซึ่งจากระยะทางถนนสาธารณะถึงหมู่บ้านซอนต้า มีระยะทางแค่เพียง 12-13 กิโลเมตร แต่เกือบ 16-17 ปีแล้ว กับไม่มีงบประมาณมาก่อสร้างถนนลาดยางให้ ชาวบ้านจึงอยากร้องขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพาอบต.ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านอยากร้องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมเข้ามาตรวจสอบการทำงานของนายกอบต.รางบัว เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งตนและชาวบ้านเตรียมตัวทำหนังสือร้องถึงนายอำเภอจอมบึง ในการเข้ามาตรวจสอบนายกอบต.รางบัวด้วย

     ขณะที่ นายจาฎุพัจน์ พรหมมินทร์ นายก อบต.รางบัว ได้กล่าวว่า สำหรับข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ ความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้า ตนเห็นความเดือดร้อน และได้มีการดำเนินการเข้าไปดูแลความเดือดร้อนมาโดยตลอด ไม่ใช่ว่าไม่ได้สนใจชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้า ซึ่งที่ผ่านมาโครงการหลายโครงการทางตนได้มีการอนุมัติงบไปให้หลายโครงการ ส่วนสำหรับซอย 5 ในหมู่บ้านซอนต้า ซึ่งขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางระยะทาง 1.2 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร หนา 5 เซนติเมตร จะใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเงินของงบประมาณประจำปี 2564 มีแค่ 1.6 ล้านบาท อบต.รางบัวมี 15 หมู่บ้าน ถ้าเอางบประมาณตรงนี้ไปลงโครงการสร้างถนนลาดยางหมด จะทำให้หมู่บ้านอื่นไม่มีงบประมาณบริหารพัฒนาหมู่บ้าน ตนจึงอนุมัติงบประมาณโครงการรายย่อยๆไปก่อน และได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านซอนต้าไว้อยู่แล้ว โดยการให้ชาวบ้านลงชื่อร้องเข้ามาที่อบต.รางบัว ว่าได้รับความเดือดร้อนต้องการงบประมาณพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทางอบต.ก็จะนำเงินงบประมาณสะสมของอบต.รางบัว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30 ล้านบาท เอาออกมาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านซอนต้า ในการทำถนนลาดยาง และพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการดำเนินการอนุมัติเงินงบประมาณตรงนี้ให้ได้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 2563 แต่ทางชาวบ้านกลับไม่เข้าใจและต้องการให้ตนอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างถนนระยะทางแค่หนึ่งถึงสองร้อยเมตร ซึ่งถ้าตนมีการอนุมัติเงินงบประมาณไป แต่กลับแก้ไขปัญหาไม่จบแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับชาวบ้าน ตนจึงไม่ยอมอนุมัติงบประมาณตรงนี้ให้หมู่บ้านซอนต้าไป เพื่อเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านซอนต้าเอง

     นายก อบต.รางบัว กล่าวอีกว่า ซึ่งตนยอมรับว่า ตนเคยพูดกับชาวบ้านว่าไม่ให้งบประมาณหมู่บ้านซอนต้า แต่ความหมายของตนไม่ใช่หมายถึงไม่ให้งบประมาณพัฒนาหมู่บ้านซอนต้าเลย แต่ต้องการอนุมัติงบประมาณที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้จริง ไม่ใช่อนุมัติเงินงบประมาณให้ไปแต่กลับแก้ไขปัญหาได้แค่ครึ่งๆกลางๆ ซึ่งตนอยากให้ชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้าช่วยรออีกนิด ในช่วงเดือนตุลาคม ตนก็สามารถนำงบประมาณสะสมของอบต.รางบัว มาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้าเลยที่ผ่านมา

     "ตนอยากฝากขอโทษชาวบ้านหมู่บ้านซอนต้า ที่ว่าไม่ให้ เพราะตนมีเหตุผลของตนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจริงแล้วตนพร้อมที่จะให้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านซอนต้า แต่ให้ที่ดีกว่านี้ ให้ได้มากกว่านี้" นายจาฎุพัจน์ พรหมมินทร์ นายก อบต.รางบัว กล่าว.....

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.