ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

เมื่อวันที่ 23สิงหาคม2563 เวลา 09 39 น. ที่วัดบ้านโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ .ศรีสะเกษ
โดยนาย พงศกร นาชัยนาค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำคณะครู อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวบ้านโนนกลาง ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค สมทบจตุปัจจัยในการจัดสร้างองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ขนาดหน้าตัก 30นิ้ว สุง180เซนติเมตร เพื่อถวายให้กับวัดบ้านโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีพระสมศักดิ์ ปุญญะกาโม เจ้าอาวาสวัดโนนเค็ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์รับมอบถวาย  องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐ์สถานใว้ที่วัดบ้านโนนเค็ง เพื่อเป็นที่สักการะ บูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธ ให้ดำรงค์ คงอยู่ คู่ศาสนาสืบต่อไป


จำเริญ อกใจ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.