เนินหอม - ปราจีนบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อนำร่อง เป็นเทศบาลตัวอย่าง


6 สิงหาคม 2563  นายบัณฑิต แดงศิริ  นายกเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ สิงหาคม 2563  นายบัณฑิต แดงศิริ  นายกเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  นำเจ้าหน้าที่ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และน้องๆจากสวนไผ่ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ดำเนินการตัดต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล โดยเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาระสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน และให้เขตเทศบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชนใน เขตเทศบาลต.เนินหอม  เนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีลมกระโชกแรง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้ หรือรถที่วิ่งมาตามถนน  อีกทั้งยังเป็นเส้นทาง ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ให้ได้รับความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งหากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้ในทางสาธารณะที่มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน และอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข
037- 407495 เทศบาลตำบลบ้านนาปรือภาพ :  อลงกรณ์ กิตติมานนท์
ข่าว :สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.