ลมพัดแรงหลังคาบ้านเรือนปลิวกระจาย ราษฎรเดือดร้อนหนัก

ที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.50 น. นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลตำบลคำเตย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิดวาตภัย ลมพัดกระโชกแรงทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน โดยเบื้องต้นได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เป็นถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ณ บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคำเตย และบ้านคำเมฆตาหา หมู่ที่ 5 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนบุญคูณลานอำเภอไทยเจริญ ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาในลำดับต่อไป

วีรพล บุญเดช ผู้สื่อช่าว จ.ยโสธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.