"เถ้าแก่โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จัดงานทำบุญใหญ่ประจำปีประกอบพิธีบูชาแม่โพสพ และการรับขวัญข้าวพร้อมบริจาครถตู้พยาบาลและข้าวสารมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาท"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่บริษัทสิงโตทองกรุ๊ป  เลขที่ 99/1 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายมนต์ชัย   รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และนางธัญญา รุ่งชาญชัย ประธานบริหารบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานทำบุญใหญ่ประจำปี บริษัทในเครือสิงห์โตทอง พร้อมในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 50 ปี
โดยในภาคเช้าทางบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว”โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองผู้ว่าฯ, ปลัดจังหวัดฯ,หัวหน้าส่าวนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง     ตามความเชื่อว่าในนาข้าวจะมีแม่โพสพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าว การบูชาแม่โพสพจึงเพื่อขอให้ช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนานอกจากนี้ได้มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มูลค่า 2,100,000 บาท เพื่อช่วยชีวิต  ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร, มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 5000 ชิ้น ให้ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ,มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 50,000 บาท,มอบเงินนำร่องช่วยเหลือผู้ยากไร้จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่า 30,000 บาท, มอบข้าวสารตราสิงห์โตทอง  ขนาด 5 กก.  จำนวน 2200 ถุง มูลค่า 264,000บาท ให้กับ 11 อำเภอในจังหวัดกำเพชร    จำนวน 500 ถุง มูลค่า 60,000 บาท ให้กับกาชาดจังหวัด จำนวน 200 ถุง มูลค่า24,000บาท ให้กองอาสารักษาดินแดน, จำนวน 200 ถุง มูลค่า24,000บาท ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ และมอบเงินทำบุญทั้งหมดร่วมสร้างศาลา”นครชากังราว” วัดคูยาง (พระอารามหลวง) รวมทั้งสิ้น 9 ล้านกว่าบาทแล้ว    สำหรับบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นเป็นโรงสีขนาดใหญ่ มีโรงสี 2 โรง กำลังผลิต 1,500 ตันต่อวัน โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร 1 โรง กำลังผลิต 600 ตันต่อวัน จึงเป็นโรงสีที่มีกำลังในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นข้าวสารชนิดต่างๆ ส่งออกยังต่างประเทศ และผลิตข้าวถุงสิงห์โตทองจำหน่ายภายในประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา

สุเทพ อินทจันทร์ /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.