โรงพยาบาลหนองบัวร่วมใจจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ( Big cleaning Day )


  วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดภายในและรอบๆโรงพยาบาล   นำทีมโดย นพ.ธีระวัฒน์ องอาจวาณิชย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ร่วมกับทีมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 5ส. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรวมถึงเจ้าหน้าที่ และบุคลากรและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ทั้งในโรงพยาบาลและบริเวณรอบๆโรงพยาบาล เป็นการพัฒนากิจกรรม 5 ส.คือ
- สะสาง เรื่องเอกสารรื้อของ ที่ยังใช้งาน ทิ้งเอกสารหรือของ ที่ไม่ใช้แล้ว
- สะดวก เก็บเป็นสัดส่วน แยกชนิดประเภท ให้หาง่าย จัดเอกสารหรือของที่ใช้บ่อย ไว้ใกล้มือ ถ้านานๆใช้ใส่ตู้ไม่เกะกะบนโต๊ะ
- สะอาด ปัด เช็ดโต๊ะทำงานของตนเป็นประจำ ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลส่วนกลางให้สะอาดเสมอ
- สุขลักษณะ เริ่มกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ทำ 3ส.แรก ของแต่ละ คนทำอย่างจริงจังและจริงใจ อย่าลืมว่า 70% ของชีวิตเรา ใช้เวลาอยู่ที่ทำงาน
- สร้างนิสัย ฝึกปฏิบัติ 4ข้อ ข้างต้นให้เป็นนิสัยไม่ต้องตักเตือน
  กิจกรรม 5ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นต่อไป......

##สัมภาษณ์##

Cg.ราตรี วจีสัจจะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ
ห้วหน้าพยาบาล
.....ภคพล ครองสิน/รายงาน087-8544888
ขับเคลื่อนโดย Blogger.