ชลบุรี - วัดสัตหีบ จัดพิธีเททองหล่อพระบูรพาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ)

วันที่ 8 ก.พ.63 ที่บริเวณวัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก และรูปเหมือนบูรพาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 4 รูป) เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารบูรพาจารย์ที่กำลังจัดสร้าง ซึ่งมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ประกอบไปด้วยสามมุข ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 6 ล้านบาท พระครูทัสนียคุณากร เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รูปที่ 5 ของวัดสัตหีบ ได้มีดำริให้จัดสร้างวิหารบูรพาจารย์ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาส โดยสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าเจดีย์ข้างวิหารหลวงพ่ออี๋ ภายในวัดสัตหีบ และจะอัญเชิญพระประธานและบูรพาจารย์วัดสัตหีบ หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบเข้าประดิษฐานที่วิหารบูรพาจารย์ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ต่อไป

สำหรับพิธีเททองในครั้งนี้มีการเททองหล่อพระได้แก่
1. พระประธาน ปางนาคปรก 9 เศียร 29 นิ้ว มีพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบเป็นเจ้าภาพ

2. รูปเหมือนพระครูวรเวทมุนี พุทฺธสโร (หลวงพ่ออี๋ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รูปที่ 1) มีพระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคบรรพตเป็นเจ้าภาพ และพระครูปิยกิจวิบูลย์ คุณสมัย คุณสุมล คำชัย เป็นเจ้าภาพ

3. รูปเหมือนพระครูศรีสัตคุณ สนฺตุสฺสโก (หลวงพ่อมหาเกษม อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รูปที่ 2) มีพลเรือเอก ธนกาญจน์ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ

4. รูปเหมือนพระครูศรีสัตตคุณ (พระอาจารย์สายบัว อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รูปที่ 3) มีคุณวันเพ็ญ นางสาวพัฒวรรณ นายณัฐวุฒิ สุกกล่ำ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ

5. พระครูวิบูลธรรมบาล ธมฺมปาโล (หลวงพ่อเหล็ง อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รูปที่ 4) มีพระครูปลัดสมศักดิ์ ตาณรโต เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนเป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านและเพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์รวมทั้งพี่น้องประชาชน ได้เข้ามากราบไหว้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป จึงขอบอกบุญมายังทุกๆ ท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพทย์เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างวิหารบูรพาจารย์ต่อไป และสามารถร่วมทำบุญได้ทุกวันที่วัดสัตหีบ

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.