รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดน่าน

วันที่ 21 ส.ค. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ โดยได้เดินทางไปให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 330 ชุด และได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู การให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 


หลังจากนั้น รมช.และคณะร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดน่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีมีการแพร่ระบาด มาตรการและแผนงานโครงการในการเยี่ยวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์0619525644!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.