สุโขทัย- ยิ่งใหญ่อลังการ งานวันของดีศรีสัชนาลัยเทศกาลอาหารและผลไม้ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00น. นายมนู พุกประเสริฐ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันของดีศรีสัชนาลัย เทศกาลอาหารและผลไม้ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีนายกองโทพยุงศักดิ์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด โดยภายในงานมีการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมแต่ละท้องที่ มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านและท้องถิ่น ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรในอำเภอศรีสัชนาลัย และอาหารพร้อมผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีสัชนาลัย ได้แก่ ลางสาด ลองกอง ทุเรียน ส้มเขียวหวาน เงาะ มะละกอ กล้วย และหัตถกรรมพื้นเมืองเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ เงิน – ทอง ลายโบราณ เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์จากตอไม้ ผ้าทอหาดเสี้ยว ผ้าหมักโคลนนาต้นจัน ซึ่งการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น

นายกองโมพยุงศักดิ์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ทราบถึงผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวมาช่วยกันชิม ช้อป ใช้ เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนขึ้นในพื้นที่ ซึ่งงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2563นี้

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.