ครูโคราชรวมพลังทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โต้ข้อกล่าวหาทุจริตสนามฟุตซอล ครูทั่วประเทศพร้อมให้กำลังใจเพื่อนครู

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) ในฐานะประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมา พร้อมพวกรวม 56 คน ทั้งหมดเป็นอดีตและยังเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา (สพป.นม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.) โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับกระทบจากมติ ปปช. ได้ตั้งข้อกล่าวหาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 ได้จัดเวทีเสวนาปัญหาและผลกระทบกรณีโครงการปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอลโรงเรียน) ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลความเสียหายประมาณ 200 ล้านบาท

พบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมซึ่งบนเวทีได้ติดป้ายไวนิลระบุข้อความ “ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร” มนุษย์ยอมทนได้ทุกเรื่อง ยกเว้นความอยุติธรรมจะทนไม่ได้ ส่วนบริเวณด้านข้างมีป้ายไวนิลจำนวน 5 แผ่น เขียนข้อความลักษณะ “ขอความเป็นธรรม” จากนั้นนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ประธานชมรมฯ นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นม.1 นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา อดีต ผอ.สพม.31 นม. ดร.พจน์  เจริญสันเทียะ อดีต ผอ.สพป.นม.5 นายนิคม  สุวรรณหา อดีต ผอ.รร.บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) และนายบำรุง  โลหะการก ผอ.รร.บ้านโตนด ได้ขึ้นเวทีเสวนาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ที่มีความเป็นกลางมาปฏิบัติหน้าที่สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้อง 2.ปปช.ต้องพิจารณาทบทวนข้อมูลของเลขาธิการ สพฐ.และ 3. ต้องการให้สังคมรับทราบครูโคราชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต


 ดร.ปิยะพัชร์  เดชจรรยา ประธานชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตเปิดโปงอย่างสร้างสรรค์ รักษาและผดุงไว้ซึ่งจริยธรรมคุณธรรมของสังคม ได้ทำพิธีให้สัตย์ปฏิญาณต่อแผ่นดิน โดยอัญเชิญปวงเทพเทวา ครูอาจารย์ ชุมนุมเทวดาและโปรยทรายศักดิสิทธิ์และร้องเพลงครูในดวงใจ    

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ. โดยอาศัยอำนาจตามาตรา 98 มาตรา 100 วรรคสีและวรรคห้าและมาตรา 102/1 แห่ง พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2561 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวันออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2548 ลงนามในคำสั่งไล่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูสังกัด สพป.นม.2 จำนวน 7 คน ไทม์ไลน์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ คำสั่งต่อไปจะเป็นคิวของข้าราชการครูที่เหลือจำนวน 56 คน การถูกคำสั่งไล่ออกถือเป็นการพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการและไม่มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งต้องคืนเงินนับตั้งแต่วันครบอายุครบเกษียณราชการและผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันต้องออกจากราชการทันที ซึ่งมีหลายคนยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน สพป.และสังกัดโรงเรียนประถมและมัธยมชื่อดัง

ดร.ปิยะพัชร์ ประธานชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริต ที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ครูโคราชไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการชี้มูลความผิดของ ปปช. ที่รวบรัดตัดตอนในการไต่สวน สอบสวนหาความจริงให้จบโดยเร็ว เสมือนทำตามใบสั่งของใครบางคน แต่กล่าวหาครูทั้งๆที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอและมีความชัดเจน ข้อเท็จจริงผู้รับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอลคือนอมินี่ของฝ่ายการเมือง ดำเนินการโดยมัดมือชก ผู้บริหารจำใจต้องยอมรับสภาพ ตนในฐานะภาคประชาชนทนไม่ได้กับความอยุติธรรม จึงต้องออกมาตีแผ่ความจริงให้สังคมรับทราบและเอาคนผิดมาลงโทษ โดยพร้อมต่อสู้และเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุด

ด้านนายพิสิษฐ์ ผอ.สพป.นม.1 ตังแทนกลุ่มที่ถูกกล่าวหา ให้สัมภาษณ์ว่า ทันทีที่รับทราบเป็นผู้ทุจริตทั้งๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จนจะครบอายุเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ มีอาการมือไม้สั่นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา​ 
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.