ชลบุรี – ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา แถลงข่าวงานวันสถาปนาและงานเกษตรแฟร์ ที่จะจัดขึ้น 21-30 สิงหาคม 2563 นี้

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด๊อกเตอร์เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานแถลงข่าวงานวันสถาปนาและงานเกษตรแฟร์ ด้วยวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาของวิทยาเขตศรีราชา โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบเป็นปีที่ 25 และได้จัดงานงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน การส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในภาคตะวันออก และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภาคของไทย

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างดี ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563ฝึกอบรมวิชาชีพ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานที่จัดฝึกอบรม อาคารเรือนไม้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา การจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 จำนวน 2 วิชาดังนี้ อบรมอาหารทะเลแปรรูป (กุ้งเหยียดและปลากระพงแดดเดียว) พร้อมสอนการบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย อบรมทำซอสประกอบอาหาร (ซอสอเนกประสงค์ ,ซอสผัดไทย, ซอสกะเพรา โดย อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเลือกซื้อสินค้าที่จำหน่ายในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15

นอกจากนี้ยังมีสินค้าดีมีคุณภาพ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น พืชตระกูลเฟิร์น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง พันธุ์ไม้ผลสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์หายาก อุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย เครื่องสีข้าวไร้แกลบ สัตว์เลี้ยง สินค้าอุปโภคและสินค้า OTOP สินค้าบริโภค แคปหมูไร้มันเมืองแพร่ ชาชัก ไส้กรอกยืนรอ ปลาส้มกำนันจุล เฟอร์นิเจอร์ ผลิตผลการเกษตร เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผักปลอดสารพิษ สินค้าเทคโนโลยี เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ มากกว่า 600 ร้านค้าให้ได้เลือกช้อปปิ้งอีกมากมาย

สัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.