โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สบอ.12(นครสวรรค์) จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดับเยาวชน

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดับเยาวชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักลานป่า(เทือกเขาสูง) ในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัว ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 80 คน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ สบอ.12

โดยนายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผอ.โรงเรียนหนองบัว ให้เกียรตืเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้ร่วมกันปลูกต้นลานป่าบริเวณด้านหลังโรงเรียนเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 38 ต้น จากเป้าหมายการปลูกที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นจำนวน 500 ต้น 

การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบปนะมาณจากจังหวัดนครสวรรค์


!!!!!นายณัฐธชัย นุชชม หัวหน้าคณะทำงานฯ สบอ.12/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0619525644!!!!!!   

ขับเคลื่อนโดย Blogger.