สบอ. 12(นครสวรรค์) จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณวนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูนักเรียน หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร พร้อมเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และ
ประชาชนในพื้นที่ รวม มีผู้เข้าร่วมประมาณ  150 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา แคนา พะยุง  เหลืองเชียงราย และ สัก รวม 600 ต้น เนื้อที่ 3 ไร่

โดยมีนายสมาโนช  กรอบเพ็ชร์  ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดโครงการ

!!!!!นายสมาโนช กรอบเพ็ชร์/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0619525644!!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.