ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผล To Be NUMBER One

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย นายภาคสกร รักษ์กลัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานักศึกษาและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผล โดยมี นางประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติ นายนิธิศ ภู่ชัย ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์

ซึ่งในโอกาสนี้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะทีมงานจังหวัดนครสวรรค์ มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์อนุสรณ์ วรรธนะศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวเจิมจันทร์ เดชปั้น และคณะ เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการแสดงผลงาน ของ To Be Number One

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อการประเมินผลในครั้งนี้ ดร. ดารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เผยว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ สำนักงานโครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งการดำเนินงานชมรม To Be Number One ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อยู่ในกลุ่มต้นแบบ ระดับทอง(ระดับ 3) กำลังเร่งทำผลงาน เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับ เพชร(ระดับ 4) และระดับยอดเพชร (ระดับสูงสุด) โดยชมรม To Be Number One ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีศูนย์เพื่อนใจใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ทั่วประเทศ ซึ่งในโอกาสต่อไปชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จะเดินทางไปนำเสนอผลงานของชมรม ในงาน " มหกรรมรวมพล To Be Number One ทั่วประเทศ ในวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี โดยจะประกวดในระดับทองทั่วประเทศ ในสโลแกนของชมรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา" สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ To Be Number One สู่สังคม
ภาพ/ข่าว ต้อย รอบรั้ว ภูธร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.