เทศบาลนครนคร สวรรค์ ร่วมปล่อยปลา บริเวณร่องน้ำที่ลานน้ำตกในเกาะยวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานน้ำตก บริเวณร่องน้ำ  ด้านในเกาะญวน นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ พันธุ์ปลาตะเพียน   และปลาบิ๊กหวาย  จำนวน 2,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์   ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ บริเวณร่องน้ำด้านในเกาะญวน

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำ ด้านในเกาะญวน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่รับน้ำใช้จากชุมชน ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์  ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความสำคัญ ต่อปัญหามลภาวะทางน้ำ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต น้ำที่ใช้แล้ว จะถูกปล่อยทิ้งออกมา   เทศบาลนครนครสวรรค์จึงดำเนินการจัดตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้เกาะญวน มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลดมลพิษทางน้ำ โดยตระหนักเห็นถึงคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพยั่งยืน  มีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยมากกว่า 36,000 ลบ.ม. ต่อวัน

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้นำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้รดน้ำต้นไม้ ในอุทยานสวรรค์   ใช้เติมน้ำ เข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษาระดับน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน และที่สำคัญน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่ จะถูกปล่อยผ่านลงยังลำน้ำด้านในเกาะญวน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานเดชาติวงศ์   ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายของชาวนครสวรรค์ และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง โดยพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยน้ำตก ทางเดิน ที่จัดสร้างไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งมีแนวคิดในการจัดสร้างน้ำพุ การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การจัดสร้างงานศิลปะประติมากรรมเมือง การตกแต่งผนังเขื่อนด้วยงานศิลปะ และการปล่อยพันธุ์ปลา  ซึ่งนอกจากนี้  เทศบาลนครนครสวรรค์  กำลังทดสอบการเลี้ยงพันธุ์ปลาคราฟ ซึ่งเป็นปลาสวยงาม ในน้ำที่ผ่านการบำบัดภายในโรงบำบัดน้ำเสียและอุทยานสวรรค์ ก่อนจะนำมาปล่อยให้อยู่อาศัยในบริเวณน้ำตก ภายในร่องน้ำด้านในเกาะญวน เพื่อแสดงถึงคุณภาพน้ำ ภายหลังจากการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ภาพ/ข่าว ต้อย รอบรั้วภูธร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.