ประธานคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยรอบโรงไฟฟ้าขยะ rdf


 
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น ส.ส.ปติพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ลงมาดูพื้นที่ โดยรอบโรงงานไฟฟ้าขยะ rdf ด้วยตัวเอง สืบเนื่องจาก ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ ได้ส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังประธานรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ ในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคณะ เรื่องประชาชนในอำเภอหนองบัวมีความเดือดร้อนและกังวลใจ ในเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ rdf ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 17 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นายผัน หนึ่งในหลายๆคนที่มีบ้านและที่นาตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานดังกล่าวได้เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านในละแวกนี้กลัวและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากโรงไฟฟ้าขยะrdf ได้เปิดทำการตนเองกลัวมลพิษทางอากาศและทางน้ำ จะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย มีสารพิษเจือปน  ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะrdfได้มอบเอกสารต่างๆ ที่ประชาชนชาวหนองบัวได้ต่อสู้เรียกร้องกันมา ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ให้กับประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส.ส.ปดิพัทธ์ สันติภาดา จะนำเรื่องดังกล่าว เข้าในที่ประชุมต่อไป.......
 


ทีมข่าว รอบรั้วภูธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.