เมืองปากน้ำโพ จัดงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์”

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 18.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์” ณ บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมี นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยโดยจัดกิจกรรม “มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์”ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้และสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการธุรกิจการเกษตรปลอดภัยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรกรคุณภาพสูง โดยมีผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 60 ราย ประกอบด้วย 1)สินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว ผัก และผลไม้) 2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP 3)ผู้ประกอบการOTOP ชวนชิม 4)ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย และ 5)ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจำทุกวัน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์”ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.