ผู้ว่าฯ เมืองสี่แคว มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตน และลูกจ้างที่เจ็บป่วย ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เวลา 14.00 น. นายอรรถพร   สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย  ที่เข้ารับการรักษา  ณ  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   จังหวัดนครสวรรค์      โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน เจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตนและลูกจ้าง อีกทั้ง เพื่อสร้างความประทับใจให้มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบบริการทางการแพทย์  ภายใต้การบริการของสำนักงานประกันสังคม  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   28 กรกฎาคม 2563!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.