น่าน - ประชาชนชาวเวียงสาและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ที่วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยเฉพาะชาวอำเภอเวียงสา ต่างพร้อมใจกันใส่บาตรเทียน เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน มักจะนิยมใส่บาตรหลังวันเข้าพรรษา 1 วัน หรือในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พระมหาเกรียงไกร อหึสโก เจ้าคณะอำเภอเวียงสา ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก
พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า และเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป คณะศรัทธา หมู่บ้าน และชุมชน ในเขตอำเภอเวียงสา และนักท่องเที่ยว ร่วมกันนำเทียนที่เตรียมมาจากบ้านมาใส่บาตรที่ทางวัดได้เตรียมไว้ ครั้นเมื่อถึงกำหนดงาน เริ่มพิธีตักบาตรเทียน พระภิกษุ-สามเณร จะนำ คณะศรัทธาสาธุชน เดินใส่บาตรเทียนเวียนรอบโต๊ะที่ตั้งบาตรไว้รอบวัด มีญาติโยมตลอดทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมากันทั้งครอบครัว จำนวนผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนมากที่ศรัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนา มาด้วยจิตอันเป็นกุศล มีใบหน้าอิ่มเอิบ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมตักบาตรเทียน จำนวน 99 เล่ม ตามความเชื่อในเรื่องของเลขมงคล ภายในพระอุโบสถ มีพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ และสามเณร นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร และพิธีสูมาคารวะ การใส่บาตรเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการทำบุญให้ชีวิตมีความสุขความเจริญก้าวหน้าพัชรินทร์ญา ละมัยกุล ถ่ายภาพ
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.