งานแถลงข่าวการจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยดำ บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ที่บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การแถลงข่าวการจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยดำ บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการ ททท.นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และประธานชมรมไทดำ อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวไทดำ เข้าในพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้


ไทดำ เป็นกลุ่มชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในเขตสิบสองจุดไท หรือบริเวณลุ่มแม่น้ำ ดำ และแม่น้ำแดง ในเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งอยู่เดิมของชาวไทดำและชาวไทยขาว ปัจจุบันสิบสองจุดไทย คือ จังหวัดเตียนเขียนฟู ของเวียดนาม มีเขตติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวงพงสาลี ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามและลาว พวกเขาได้เรียกชนเผ่าที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำดำ ว่า"ไทดำ" ที่เรียกว่า ไทดำไม่ใช่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำดำ แต่เพราะว่ากลุ่มชนเผ่าไทดังกล่าวนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งย้อมด้วยต้นหอมและต้นคราม การที่เรียกว่า"ลาวโซ่ง" จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นลาว เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่ามีการอพยพผ่าน ดินแดนลาวลงมายังสยาม การเรียกว่า"ลาวโซ่ง" หรือ "ชาวไททรงดำ" จะถูกต้องกว่า เหมือนที่มีการเรียกคนในกลุ่มนี้ในจังหวัดเพชรบุรีว่า"โซ่ง" หรือ "ไทยทรงดำ" ในปี พ.ศ.2474 มีชาวบ้าน 2 ครอบครัว ครอบครัวนายเสา เหลืองสุวรรณ์ ย้ายมาจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มาหักล้างถางพงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน ยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ถึง 2495 ก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านยางใหญ่เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม มาจับจองพื้นที่ทำกิน ซึ่งสมัยนั้นเป็นป่าไผ่และป่าพงรกทึบมาก ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านยางใหญ่ ร้อยละ 95  มีเชื้อสายไทดำ ซึ่งมีภาษาพูด ภาษาเขียน วัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารการกิน และพิธีกรรมต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงเป็นมาของคำว่า "ไทดำ บ้านยางใหญ่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ในปัจจุบัน โดยงานจะจัดขึ้นในวัน 23 กรกฏาคม 2563 ที่จะถึงนี้


!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 - 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.