ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลา ซึ่งตรงกับวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 ร.ศ. 239 หลังวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ 26 ปี 7 เดือน 15 วัน โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมพิธี

       นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ นายเกิด ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเปือย นำส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านเปือยและใกล้เคียง จำนวน 970 คน มีผู้ร่วมทำบุญเป็นเงิน 101,569 บาท ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลา โดยชาวบ้านเปือย และผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมเงินบริจาคซื้อที่ดิน จำนวน 7.3 ไร่ซึ่งติดกับวัดโพธิ์ศิลา ถวายให้กับวัด ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างทดแทนอุโบสถหลังเก่า มีพิธีประกอบด้วย การย้ายพระแม่ธรณี ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การบวงสรวงเทวตาพลี เวลา มัชฌิมฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.09-10.39 น.จากนั้นพราหมณ์ ประกอบพิธีอัญเชิญเทพเทวดา ประธานจุดเทียน เครื่องบูชา อธิฐานจิต จากนั้น ประธานวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

         วัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูอุดมโพธิกิจ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2400 ที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก และใบเสมาหินเก่าแก่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศิลาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428  ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดไม่ใหญ่นัก ปัจจุบันมีการลาดและเทพื้นด้วยปูนซิเมนต์ บนเนินดินมีใบเสมาปักอยู่โดยปักเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดแตกหักมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง 2 ใบสลักลวดลายกลีบบัวที่ฐานส่วนใบสลักลายหม้อน้ำและยอดสถูปใบหนึ่งสลักลายรูปธรรมจักร และยังพบใบเสมาอีกจำนวนมาก บริเวณวัดป่าเรไร สวนสุขภาพหน้าเทศบาลตำบลเปือย อยู่บริเวณใกล้ๆกัน อนึ่งมีบางใบนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานซึ่งอาจกำหนดอายุได้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-15ภาพ/ข่าว ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.