กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง

วันนี้(16 กรกฎาคม 2563)เวลา 09.30น.  ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะเดินทางเข้าพบนายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือและรับฟังคำแนะนำก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมอู๋หลง เพื่อประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองกับผู้ประกอบการโรงแรมและด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มี น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการโรงแรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ    ที่ประชุมจัดให้มีการเสนอข้อมูล ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายได้นำเสนอข้อมูล   เกี่ยวกับข้อมูลปริมาณคนเข้าเมืองแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่นผ่านแดน, เข้ามาทำงาน, เพื่อท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและลักษณะการเดินทางเข้า/ออก ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  สำนักงานเชียงราย รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มาตรการการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก  ขณะที่จัดหางานจังหวัดกล่าวถึงแรงงานต่างด้าวดที่เข้ามาทำงานตามสถานที่ต่างๆ แบ่งเป็นอาชีพและข้อมูลสถานที่พักพิงของแรงงานต่างด้าว ก่อนเป็นโอกาสให้หน่วยงานต่าง แลกเปลี่ยนข้อมูล       พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. กล่าวว่าในปี 2562  ท่านประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่ง 6/62 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทออกมาจึงอยากปฎฏิรูปในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานที่พักแรมกับคนเข้าเมืองคือนักท่องเที่ยว เราสามารถบูรณาการเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ขบวนการของรัฐได้อย่างไร ที่ผ่านมามีการตรวจสอลโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วแต่มีช่วงรอยต่อเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้าพักโรงแรมจากนั้นไปที่ไหนอย่างไร เราก็สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวหากมีปัญหาด้านความมั่นคง ด้่นอาชญากรรม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเราจะได้มีข้อมูลเพื่อเข้าทำการจับกุมและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเฉกเช่น ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดขณะนี้ แต่เมื่อมีไทม์ไลน์ก็สามารถควบุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างที่ทราบ  ในวันนี้จำทำการรวบรวมข้อมูลข้อมูลโรงแรมทีพัก โดยโรงแรมที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ประเภทมีการเปิดเป็นห้องเช่าขนาดเล็ก 3-5 ห้อง ประเภทโฮสเทล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย บางคนมีเป็นมิจฉาชีพ อาชญากรข้ามชาติที่เล็ดรอดจากการตรวจสอบเข้ามาเมื่อมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลก็จะช่วยในการสอดส่องดูและป้องกันให้เป็นรูปธรรมในวันนี้ไม่ใช่แค่จะมารับข้อมูลแต่มีการบันทึกเป็นวิชาการเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไปอีกด้วย

จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.