ศรีสะเกษ/บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหาร


    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์คอยอำนวยสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนในช่วงเช้า โดยผู้ปกครองและนักเรียนได้สวมหน้ากากอนามัยมาส่งลูกหลานที่หน้าประตูทางเข้า บ้างก็เข้าไปส่งภายในโรงเรียน โดยมีบุคลากร ครู คอยตรวจวัดไข้ ล้างเจลแอลกอฮอล์ และปั้มตรายางที่แขนเพื่อให้รู้ว่าได้ผ่านการตรวจตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19แล้ว จึงอนุญาตให้เข้าภายในโรงเรียน ส่วนการเรียนการสอนแต่ละวันแบ่งครึ่งมาเรียน โดยแยกตามเลขประจำตัวคู่และคี่ นักเรียน 2,200 คน  มาเรียนวันนี้ ให้เลขคี่ 1,100 คนมาเรียน และพรุ่งนี้สลับเป็นเลขคู่ 1,100 คน โดยครูผู้สอนต้องสอนเนื้อหาเดิม 2 วัน 

   ขณะเดียวกันชายแดนเขาพระวิหาร โรงเรียนบ้านภูมิซอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษบรรยากาศช่วงเช้า ครูได้ใช้เครื่องยิงวัดไข้ในผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่เข้ามาในเขตประตูโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีครูและบุคลากร 18 คน นักเรียน 350 คน นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทั้งหมด โดยแบ่งการเรียนการสอนในห้องเรียนครึ่งหนึ่ง แยกไปเรียนห้องที่จัดไว้อีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งวันแรกครูได้เน้นการปฏิบัติตัว การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อ โควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี///

ภาพข่าวโดย ...วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.