นายกเทศมนตรีติดแถบอินทรธนูให้กับสองพี่น้อง...


   เมื่อเวลา 11.00 น.นางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว นางพัชรสิทธิ์ เมืองคุ้ม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว นายณรงค์​ นาคชัยยะ​ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา​ เขต1​ นครสวรรค์​ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุฑารัตน์ มานะกิจศิริสุทธิ ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(คนใหม่) และนางสาวพัชรา แซ่ลื้อ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (คนใหม่) เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีและ ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวได้ให้เกียรติประดับอินทรธนู ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานให้กับทั้งสองท่าน และนอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (ส.ท.)นำโดยประธานสภานายมังกร นวลละออ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านอีกด้วย


.........ภคพล ครองสิน.....ภาพ/ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.