วอนถึงพ่อเมือง "สองแคว" ชาวบ้านวังดินเหนียว อำเภอเนินมะปราง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานในพื้นที่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ชาวบ้านวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จำนวน100 คน. ได้เดินทางมา ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง เมื่อขอเข้าพบ นายอำเภอเนินมะปราง เพื่อขอฟังข้อสรุปกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล แล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ได้ทำการยืนหนังสือขอความเป็นธรรมไว้เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 จนถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563. เป็นเวลา 218 วัน จึงได้ทำหนังสือติดตามทวงถามกับทาง อำเภอครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก็ยังไม่มีคำตอบที่หน้าพอใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2563 ก็ได้คำตอบไม่ครบสรุปไม่ได้อีก ซึ่งเลยกรอบระยะเวลามานานมากชาวบ้านจึงต้องลุกขึ้นมาติดตามทวงถามเพื่อความเป็นธรรม อีกครั้งในวันนี้

 
ซึ่งแกนนำชาวบ้านได้เล่า ให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่า ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม และความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจาก"พายุโพดุล" ทำให้เส้นทางคมนาคมและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และราษฎรได้รับความช่วยเหลือ เพียง 17 จากความเสียหาย 200 หลังคาเรือน เนื่องจากผู้นำชุมชนเลือกปฏิบัติ ในการแจ้งความเสียหาย วันนี้จึงได้ออกมาติดตามเรื่องและขอความเป็นธรรมอีกครั้ง และวอนถึงผู้ว่าให้ลงมาช่วยเหลือ ราษฎร ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ด้วย

!!!!!ทีมข่าวรอบรั้วภูธร!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.