อุทัยธานี! โรงพยาบาลหนองฉาง เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย"หลักสูตร"การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อ.หนองฉาง

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 22 ก.ค.63 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสมัครสภากาชาดไทย  "หลักสูตร"พร้อม นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปิตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง พร้อมผู้เข้ารับอบรมในครั้งนี้

นายสุรพล วงศ์สุพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง การจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้เข้ารับเรื่องการอบรม ซึ่งเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นตัวแทนจากทุกๆอำเภอ อำเภอละ 4 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ซึ่งคาดว่าจังหวัดอุทัยธานีจะสามารถจัดอบรมเพื่อขยายผลให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการประการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.