ระยอง - พิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคุณชลธิชา ปลื้มจิตต์ เกษตรกรพันธุ์ดี รหัส 03 จังหวัดระยอง ณ บ้านสวนเลขที่ 9 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563โดย นาวาเอกอำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดระยอง เป็นประธาน นาวาโทสมิตร เงินกลั่น กล่าวรายงาน

ในการนี้ บาทหลวงวีระชน นพคุณทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติร่วมพิธีฯ พร้อมทำพิธีทางศาสนาคริสต์ ภาวนาขอพรจากพระเจ้า และเสกรอบบ้านสวน เพื่อเป็นสิริมงคลและทรงคุ้มครองอวยพรให้กิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ภายในงานพิธีอันเป็นมงคลนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นางประชิด ชินราช ประธานสตรีอาสาจังหวัดระยองพร้อมคณะฯ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
รายงานโดย องอาจ เสาวรส ฮีมินกูล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.