อุทัยธานี-ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลานสักเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสักเมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 29 ก.ค.2563 โดยมี พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสักได้เป็นประธานการอบรม โครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรลานสัก พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในอำเภอลานสัก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรลานสัก เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินการ ตำรวจภูธรลานสักได้มอบหมายให้วิทยากรต้นแบบสถานีตำรวจภูธรลานสักเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2551 ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมโดยเชื่อว่าประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านย่อมรู้ถึงปัญหาประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านดีกว่าใครการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพื่อสร้างความเครือข่ายแนวร่วมสนับสนุนตำรวจในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวม และได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านการป้องกันปราบปรามเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและอบายมุขต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือหมู่บ้านต่อไป
ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน  0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.