ชาวบ้านร้องทุกข์ ที่ดิน สปก.มีแนวเขตถนน เมื่อเข้าปลูกบ้านพักอาศัย และทำกิน กลับถูกปิดถนน

ชาวบ้านร้องทุกข์ ที่ดิน สปก.มีแนวเขตถนน เมื่อเข้าปลูกบ้านพักอาศัย และทำกิน กลับถูกปิดถนนสาธารณะทางเข้าบ้าน ทำให้ครอบครัวลำบาก ร้องขอตรวจสอบเขต กลับถูกกล่าวหาว่า รุกล้ำที่ดินสาธารณะ  เมื่อมาเปิดรั้วออกกถูก ทำรั้วปิดอีก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 นายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย อาชีพทนายความ และเลขาธิการชมรมนักกฎหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสาน เผยว่า ได้รับการร้องทุกข์จากนางรังสิญา แก่นเดียว บ้านเลขที่ 286 หมู่ที่ 5 บ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ว่ามีความทุกข์ใจ ที่มีปัญหาเรื่องถนนที่สาธารณะ ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจาก มีบุคคลที่มีที่ดินติดกัน ทำรั้วปิดถนนที่ ใช้มายาวนาน อ้างว่า เพราะไปรุกล้ำที่ดิน ของเขา ซึ่งถนนดังกล่าว ทราบกันทั่วไปว่า เป็นทางสาธารณะ ให้มาช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือด้วยว่าทำได้หรือไม่ จึงได้เดินทางไปยังที่ถนนดังกล่าวที่เป็นข้อพิพาทเลขาธิการชมรมนักกฎหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสาน  กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ดินของผู้ร้องทุกข์ เป็น สปก. และติดต่อกับที่ดินที่มีโฉนด และมีถนนเป็นทางสาธารณะอยู่ ตามเอกสาร แต่กลับพบว่าถนนดังกล่าวมีการทำรั้วลวดหนาม มาปิดกั้นไว้ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ได้ รวมทั้งบ้านของผู้ร้องด้วย ทำความลำบาก เป็นอย่างมาก เรื่องนี้ ได้มีการร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสว่างแดนดิน มาแล้ว แต่ปัญหาก็ยัง คงเดิม มีการปิดถนนทำให้ไม่สามารถเข้าออกได้สะดวก

นายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย เลขาธิการชมรมนักกฎหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสานกล่าวว่า ได้เดินทางเข้าพบกับ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 พร้อมด้วยผู้ร้องทุกข์ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา ซึ่งทางนายอำเภอได้แจ้งว่า จะให้มีการเปิดถนนให้ชาวบ้านใช้ก่อน โดยจะให้ปลัดผู้ที่มีหน้าที่ดูแลดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายปกครองในหมู่บ้านทราบ เพราะถนนสาธารณะใครจะมาปิดกั้นไม่ได้ เรื่องที่ว่าทับที่ใคร บุกรุกอย่างไร ก็ต้องมีการทำตามกระบวนการพิสูจน์ ไม่ยาก ไม่ใช่มาปิดถนน เพราะเป็นเรื่องที่อาจทำให้ไม่เข้าใจได้  ซึ่งทางผู้ใหญ่ในอำเภอนัดว่าจะลงไปดูและเปิดถนนในวันนี้ในช่วงบ่ายๆ จึงได้ลงไปยังพื้นที่ หมู่บ้านดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สว่างแดนดิน เดินทางมาคอยดูแล้วและให้เปิดรั้วออกตามที่ทางนายอำเภอบอกมา เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน “ซึ่งเรื่องนี้ก็เห็นด้วยกับที่ทางอำเภอให้มีการเปิดถนน เพราะเป็นที่สาธารณะ ใครจะมาปิดไม่ได้ ส่วนที่ว่ามีการรุกลำใครอะไรอย่างไร นั้นมีแนวทางที่จะพิสูจน์กันอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้อง ไม่ใช่มาปิดแบบนี้ เรื่องนี้น่าจะคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดจึงมาปิด อยากให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะใน สปก.ก็ระบุมีถนนสาธารณะชัดเจน แล้วจะมาปิดได้อย่างไร คือก็ต้องรับฟังทุกฝ่าย ไม่ใช่มาปิดแบบนี้? “นายขจรกล่าวและว่าเมื่อหลักฐานมี ก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานอกสาร  ชอบคุณท่านนายอำเภอที่ดูแลชาวบ้านและให้ความจริงกับทุกฝ่าย”


เลขาธิการชมรมนักกฎหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสาน กล่าวอีกว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากหน่วยงานของรัฐ เช่นที่ดิน  สปก.ใช้แผนทีในการออกเอกสารต่างคนละแผ่น  จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น จึงเห็นว่าน่าจะแก้ เพราะเป็นเรื่องปัญหาเชิงนโยบาย  ซึ่งเกิดขึ้นทุกภาคของประเทศ เช่น ปัญหา ป่าไม้  ที่ดิน และน้ำ

ภาพ/ข่าว สราวุต อ่อทรวง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.