สุโขทัย-แล้งหนัก ชาวบ้านแห่นางแมวและปลัดขิก ขอฝนตามความเชื่อโบราณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีแห่ตุ๊กตานางแมวและปลัดขิก ขอฟ้าขอฝน ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดู ทำการเกษตรปลูกพืชไร่ทำสวนและทำนา แต่ชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเพาะปลูก อีกทั้งตามแหล่งน้ำต่างๆไม่มีน้ำทำการเพาะปลูกพืชไร่และทำนา ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีแห่ตุ๊กตานางแมวและปลัดขิกเพื่อขอฟ้าขอฝนให้ตกลงโดยได้เริ่มตั้งขบวนแห่นางแมวตั้งแต่บริเวณที่ทำการกำนัน ต.ป่ากุมเกาะ หมู่4 แต่ปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ นั้นมีโทษรุนแรง ทำให้ไม่สามารถนำแมวจริงมาแห่ขอฝนได้ ในยุคนี้จึงต้องแห่แมวปลอมแทน โดยเป็นตุ๊กตาแมว นำมาใส่ในกรง จากนั้นได้เคลื่อนขบวนเดินตามถนนผ่านหมู่บ้านไปยังหมู่9 และหมู่3 โดยมีดนตรีเปิดบรรเลงตลอดเส้นทางอย่างสนุกสนาน สร้างความสนุกสนานกันอย่างคึกคักในขบวน และจะมีชาวบ้านนำกระถางน้ำสายยางมีฉีดน้ำให้ชุ่มชื่นตลอดเส้นทางระยะทางกว่า4กิโลเมตรนางกรรณิกา ดาดาษ กำนัน ต.ป่ากุมเกาะ กล่าวว่าสำหรับการแห่ตุ๊กตานางแมวในวันนี้เนื่องจากทางชาวบ้านได้นึกถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งชาวบ้านจะต้องเพาะปลูกทำนาแต่ฝนกลับไม่ตกทำให้เกิดความแห้งแล้ง และในอดีตที่ผ่านถ้าปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อแห่นางแมวรอบหมู่บ้านจากนั้นฝนก็จะตกลงมาทำให้ชาวบ้านสามารถทำนาได้ ทำให้ทางตนเองและชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันแห่นางแมวเพื่อที่จะขอให้ฝนตกลงมาบ้างและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมเก่าที่เคยทำกันมาในอดีต นอกจากจะแห่ตุ๊กตานางแมวเพื่อขอฟ้าขอฝนให้ตกแล้วทางชาวบ้านยังนำปลัดขิกร่วมแห่ด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.