ทัพเรือภาคที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ให้กับชุมชนชาวประมงคลองมุดง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  มอบหมายให้ พลเรือตรี ทศพล  ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ให้กับชุมชนชาวประมงคลองมุดง หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับชาวประมงคลองมุดง  พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวประมง ในการแจ้งข่าวสาร หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 ทราบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต่อไป





ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.