นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ระดมหน่วยงานภาครัฐ แก้ไขปัญหาต้นข้าวยืนต้นตายบริเวณปลายน้ำ/ปลายนาวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประชุมหารือหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นข้าวยืนต้นตายบริเวณปลายนา/ปลายน้ำ
พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทำให้ต้นข้าวยืนต้นตาย ตามประเด็นปัญหาที่เกษตรกรแจ้งร้องทุกข์ ซึ่งเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลทวีวัฒนา ได้รับผลกระทบโดยพื้นที่เสียหายประมาณร้อยละ 30 - 40 ของแปลงนา สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหรือบางรายได้รับความเสียหายเกือบ 100% ต้องดำเนินการปลูกข้าวใหม่ จากการหารือพบว่าปัญหาข้าวยืนต้นตายบริเวณปลายนา/ปลายน้ำ เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น น้ำเค็ม น้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ดินเค็ม ดินเป็นกรด รวมถึงสภาพอากาศและสภาวะสิ่งแวดล้อม สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาข้อสรุปการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.